Current View
Citation link:
Title:
Социалните медии като ПР инструмент на регионалния младежки междукултурен диалог в ЕС (2009-2013 г.) : Автореферат / Десислава Емилова Манова-Георгиева ; Науч. ръководител Минка Златева.
 
Creator:
Манова-Георгиева, Десислава Емилова.; Златева, Минка Генчева науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5 журналистика (връзки с обществеността) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. на ЮНЕСКО "Комуникация и връзки с обществеността" 2013; Библиогр. с. 53-55; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2014]
 
Subject:
Европейски съюз култура социологични проблеми; Младеж социологични проблеми Европейски съюз.; Социални мрежи връзки с обществеността Европейски съюз.; Комуникация Европейски съюз.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Манова-Георгиева, Десислава Емилова.
 
245:
Социалните медии като ПР инструмент на регионалния младежки междукултурен диалог в ЕС (2009-2013 г.) :| Автореферат /| Десислава Емилова Манова-Георгиева ; Науч. ръководител Минка Златева.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 867 KB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
55 с. :| с цв. ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5 журналистика (връзки с обществеността)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. на ЮНЕСКО "Комуникация и връзки с обществеността"| 2013
 
504:
Библиогр. с. 53-55
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2014]
 
610:
Европейски съюз| култура| социологични проблеми
 
650:
Младеж| социологични проблеми| Европейски съюз.| Социални мрежи| връзки с обществеността| Европейски съюз.| Комуникация| Европейски съюз.
 
700:
Златева, Минка Генчева| науч. ръководител