Abstract:
Комитет за честване юбилея на книгиоиздателя Христо Г.Данов.
 
Creator:
Андреев, Андрей
 
Created:
1905
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13819327491238
 
IsFormatOf:
ДА Пловдив; ф. 1208К; оп. 1.
 
Subject:
комитет; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople