Citation link:
 • Часословъ во ѹпотребленїе с҃тыѧ православныѧ церкве восточнагѡ вѣроисповѣданіѧ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Воставъ ѿ сна. ѿлՃчисѧ о̑дра и рцы
   • [с. 1]
   • [с.] 2
  • Начало полՃнощницы
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
  • Начало съ Б҃гомъ полՃнощницы сՃббѡтаыѧ
   • [с.] 14
   • [с.] 15
  • ПолՃнощница воскрс̑наѧ
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
  • Начало оутрени
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
   • [с.] 32
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • [с.] 35
   • [с.] 36
   • [с.] 37
  • Часъ первый
   • [с. 38]
   • [с.] 39
   • [с.] 40
   • [с.] 41
   • [с.] 42
  • Часъ третїй
   • [с. 43]
   • [с.] 44
   • [с.] 45
   • [с.] 46
  • Часъ Шестый
   • [с.] 47
   • [с.] 48
   • [с.] 49
   • [с.] 50
   • [с.] 51
   • [с.] 52
  • Начало из΄образительныхъ г҃ли сице
   • [с. 53]
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
   • [с.] 57
   • [с.] 58
   • [с.] 59
   • [с.] 60
  • Часъ девѧтый
   • [с.] 61
   • [с.] 62
   • [с.] 63
   • [с.] 64
   • [с.] 65
   • [с.] 66
  • Начало вечерни
   • [с. 67]
   • [с.] 68
   • [с.] 69
   • [с.] 70
   • [с.] 71
   • [с.] 72
   • [с.] 73
   • [с.] 74
   • [с.] 75
   • [с.] 76
   • [с.] 77
   • [с.] 78
  • Сшедше же въ трапезՃ, глаголемъ
   • [с.] 79
  • Начало съ Б҃гомъ великаго повчерїѧ
   • [с.] 80
   • [с.] 81
   • [с.] 82
   • [с.] 83
   • [с.] 84
   • [с.] 85
   • [с.] 86
   • [с.] 87
   • [с.] 88
   • [с.] 89
   • [с.] 90
   • [с.] 91
   • [с.] 92
   • [с.] 93
   • [с.] 94
   • [с.] 95
   • [с.] 96
   • [с.] 97
   • [с.] 98
   • [с.] 99
   • [с.] 100
  • Начало съ Б҃гомъ малагѡ повчерїѧ
   • [с.] 101
  • Тропари воскрс̑ны
   • [с.] 102
  • Иныѧ тропари
   • [с.] 103
   • [с.] 104
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]