Citation link:
Abstract:
Село Казанка. Жители на селото. Прекарване на водопровод по инициатива на училищното настоятелство, участвало с 50% във финансирането на изграждането му.
 
Created:
1935
 
Spatial:
България, с. Казанка
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
aрхив на Златан Костадинов Йовчев
 
RightsHolder:
Стоян Стойчев
 
Identifier:
F14370387450079
 
Subject:
1930; AthPlus