Current View
Title:
Участието в индустриални клъстери - фактор за повишаване на иновационната собственост на организациите : Автореферат / Иван Илчев Ангелов ; Науч. ръководител Анастасия Бънкова.; Participation in industrial clusturs-a factor for enhancing the innovation capability of organizations Ivan Ilchev Angelov
 
Creator:
Ангелов, Иван Илчев; Angelov, Ivan Ilcev; Бънкова, Анастасия Миланова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.7 Администрация и управл., науч. спец. "Социално управл." СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак., Кат. "Стоп. управл." 2018; Библиогр. с. 40-43; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Клъстер (икономика); Стопански предприятия управление и организация.; Иновации.
 
*** *** ***
 
001:
001141842
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Ангелов, Иван Илчев
 
245:
Участието в индустриални клъстери - фактор за повишаване на иновационната собственост на организациите :| Автореферат /| Иван Илчев Ангелов ; Науч. ръководител Анастасия Бънкова.
 
246:
Participation in industrial clusturs-a factor for enhancing the innovation capability of organizations| Ivan Ilchev Angelov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.006 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
43 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.7 Администрация и управл., науч. спец. "Социално управл."| СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак., Кат. "Стоп. управл."| 2018
 
504:
Библиогр. с. 40-43
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Клъстер (икономика)| Стопански предприятия| управление и организация.| Иновации.
 
700:
Angelov, Ivan Ilcev| Бънкова, Анастасия Миланова| науч. ръководител