Abstract:
Людмила Прокопова като бебе.
 
Creator:
Julius Russ - Praha
 
Created:
1888-1889
 
Spatial:
Чехия, Прага
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740671044
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 503К, оп. 1, а.е. 357.
 
Subject:
музикант; 1880; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld