Citation link:
Abstract:
Почивен дом на Софийско училищно настоятелство край Варна.
 
Created:
1934
 
Spatial:
Варна, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740672089
 
IsFormatOf:
ДА София, ф. 5К, оп. 1, а.е. 127.
 
Subject:
училище; море; свободно време; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplacesvarna