Citation link:
Abstract:
В двора на къща в Пазарджик. От ляво на дясно София Юрукова, (български преводач и издател, основател на първото в България след освобождението от турско робство издателство за преводна литература - списание ”Мозайка от знаменити съвременни романи”, създадено през 1909 и просъществувало до 1947 година, когато е затворено от народната власт. Издателството е интелектуален център на България през първата половина на 20 век. Следва строги и високи критерии на подбор на заглавия. Предлага на българската публика по 10 книги и една премия годишно в продължение на близо 40 години, изиграва сериозна просветителска роля и е прецедент за успешно интелектуално търговско предприятие), Теофана Величкова-Юрукова (сестра на Константин Величков и съпруга на Данаил Юруков), ..., Васил Доспевски (внук на художника Станислав Доспевски), Мара Юрукова (български преводач).
 
Created:
1912
 
Spatial:
Пазарджик, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
фотоархив на Камен Дамов
 
RightsHolder:
Камен Дамов
 
Identifier:
F13948027610059
 
IsFormatOf:
KDAM_0398
 
Subject:
1910; свободно време; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople