• "Кирилъ и Методий бѫлгарски просвѣтители" [отъ Л. Каравеловъ]. Букурещъ 1875 г. 64 страници : [рецензия] / [М. Дриновъ]. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 11/12 (1876), с. 205-207.
    • [с.] 205
    • [с.] 206
    • [с.] 207