Current View
Title:
Дискриминацията в международното данъчно право : Автореферат / Ани Ваньова Митева ; Науч. ръководител Сашо Георгиев Пенов.; Discrimination in international tax law Ani Vaniova Miteva
 
Creator:
Митева, Ани Ваньова; Miteva, Ani Vanjova; Пенов, Сашо Георгиев науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", професионално направление 3.6. Право (финансово право) СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Административниправни науки" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Данъчно право.; Международно право.
 
*** *** ***
 
001:
001141866
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Митева, Ани Ваньова
 
245:
Дискриминацията в международното данъчно право :| Автореферат /| Ани Ваньова Митева ; Науч. ръководител Сашо Георгиев Пенов.
 
246:
Discrimination in international tax law| Ani Vaniova Miteva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 593.3 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
32 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", професионално направление 3.6. Право (финансово право)| СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Административниправни науки"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Данъчно право.| Международно право.
 
700:
Miteva, Ani Vanjova| Пенов, Сашо Георгиев| науч. ръководител