Citation link:
Abstract:
Николай Лилиев (1885-1960) е български поет, драматург на Народния театър, преподавател по френски език; преводач от френски, немски и руски език. Панчо Владигеров. София, 18.ІІІ.1926 г.
 
Created:
1926 г.
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка Николай Лилиев
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13673053950582
 
IsFormatOf:
Сн. 655/82
 
Subject:
писател; музикант; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld