Current View
Citation link:
Title:
Изследване на механизма за биосинтеза на цитринин при гъби от род Monascus : Автореферат / Емилия Иванова Писарева ; Науч. ръководител А. Куюмджиева ; Науч. консултант В. Петрова.
 
Creator:
Писарева, Емилия Иванова; Куюмджиева, Анна Вангелова науч. ръководител; Петрова, Венцислава Янкова науч. консултант
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на науч. и образователна степен "доктор", Проф. направление 4.3 Биол. науки, Науч. спец. 06.01.12 "Микробиология" СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Обща и пром. микробиология" 2013; Библиогр. с. 50-54; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2013
 
Subject:
Микробиология, техническа.; Дрожди.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Писарева, Емилия Иванова
 
245:
Изследване на механизма за биосинтеза на цитринин при гъби от род Monascus :| Автореферат /| Емилия Иванова Писарева ; Науч. ръководител А. Куюмджиева ; Науч. консултант В. Петрова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 2,75 MB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
55 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на науч. и образователна степен "доктор", Проф. направление 4.3 Биол. науки, Науч. спец. 06.01.12 "Микробиология"| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Обща и пром. микробиология"| 2013
 
504:
Библиогр. с. 50-54
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2013
 
650:
Микробиология, техническа.| Дрожди.
 
700:
Куюмджиева, Анна Вангелова| науч. ръководител| Петрова, Венцислава Янкова| науч. консултант