Current View
Citation link:
Title:
Морален избор и дилеми при провеждането на дородова генетична селекция : Автореферат / Любослава Владимирова Костова ; Науч. ръководител Недялка Видева
 
Creator:
Костова, Любослава Владимирова; Видева, Недялка Игнатова науч. ръководител
 
Date:
2016 [issued] 2016.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по професионално направление 2.3. Философия (Социални изследвания на пола) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак. 2016; Библиогр. с. 41-42; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Бременност етични проблеми.; Бременност патология и диагностика.
 
*** *** ***
 
001:
001151213
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Костова, Любослава Владимирова
 
245:
Морален избор и дилеми при провеждането на дородова генетична селекция :| Автореферат /| Любослава Владимирова Костова ; Науч. ръководител Недялка Видева
 
260:
София,| 2016.
 
300:
42 с. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 568.4 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по професионално направление 2.3. Философия (Социални изследвания на пола)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак.| 2016
 
504:
Библиогр. с. 41-42
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Бременност| етични проблеми.| Бременност| патология и диагностика.
 
700:
Видева, Недялка Игнатова| науч. ръководител