Current View
Citation link:
Title:
Нестационарна формулировка на нодалния метод HEXNEM3 за решаване на уравнението на неутронен пренос в дифузно приближение : Автореферат / Сребрин Колев ; Науч. консултант Ивайло Христосков.
 
Creator:
Колев, Сребрин Тошков; Христосков, Ивайло Димитров науч. консултант
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за придобиване на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление: 4.1 Физ. науки, докторска прогр. Неутронна физика и физика на ядрените реактори СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. Ядрена техника и ядрена енергетика 2020; Библиогр. л. 39-41; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Неутронна физика.; Ядрени реактори.
 
*** *** ***
 
001:
001170933
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Колев, Сребрин Тошков
 
245:
Нестационарна формулировка на нодалния метод HEXNEM3 за решаване на уравнението на неутронен пренос в дифузно приближение :| Автореферат /| Сребрин Колев ; Науч. консултант Ивайло Христосков.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 3.57 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
41 л. :| с цв. ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление: 4.1 Физ. науки, докторска прогр. Неутронна физика и физика на ядрените реактори| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. Ядрена техника и ядрена енергетика| 2020
 
504:
Библиогр. л. 39-41
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Неутронна физика.| Ядрени реактори.
 
700:
Христосков, Ивайло Димитров| науч. консултант