Abstract:
Димо Кьорчев (1884–1928). Български публицист, литературен критик, редактор, издател, юрист. Един от най-видните дейци на Народнолибералната партия, избиран за народен представител. Димо Кьорчев със сестрите си, 1895-1896 г.
 
Created:
1895-1896 г.
 
Spatial:
България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Колекция Димо Кьорчев
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13673053950534
 
IsFormatOf:
Сн. 2526/98
 
Subject:
юрист; писател; политик; 1890; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld