Current View
Citation link:
Title:
Визуална реторика и симулация на автентичност в телевизионните документални филми на историческа тематика : Комуникативната преднамереност в историческите предавания за античността по Viasat History Channel и по Българска Национална Телевизия през последните пет години : Автореферат / Стоян Асенов Димитров ; Науч. ръководител Александър Кьосев.
 
Creator:
Димитров, Стоян Асенов; Кьосев, Александър Динов науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор по науките за културата, шифър 3.1 Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Худож. култура и телевизия. Телевизионни форми на традиционните изкуства, нови худож. форми, специфични за телевизията, телевизията като медия на худож. култура) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. по културология 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Реторика.; Визуална комуникация.; Телевизионни филми.; Филми, документални.
 
*** *** ***
 
001:
001154983
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Димитров, Стоян Асенов
 
245:
Визуална реторика и симулация на автентичност в телевизионните документални филми на историческа тематика :| Комуникативната преднамереност в историческите предавания за античността по Viasat History Channel и по Българска Национална Телевизия през последните пет години : Автореферат /| Стоян Асенов Димитров ; Науч. ръководител Александър Кьосев.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 683.2 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
21 с. :| с табл. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор по науките за културата, шифър 3.1 Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Худож. култура и телевизия. Телевизионни форми на традиционните изкуства, нови худож. форми, специфични за телевизията, телевизията като медия на худож. култура)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. по културология| 2019
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Реторика.| Визуална комуникация.| Телевизионни филми.| Филми, документални.
 
700:
Кьосев, Александър Динов| науч. ръководител