Current View
Citation link:
Title:
Българите в Мала Азия : Идентичност, демографски аспекти, миграции : Автореферат / Стоян Росенов Шиваров ; Науч. ръководител Надя Иванова Манолова-Николова.; Bulgarians in Asia Minor 1800–1914 Identity, demography, and migration Stoyan Rosenov Shivarov
 
Creator:
Шиваров, Стоян Росенов; Sivarov, Stojan Rosenov; Манолова-Николова, Надя Иванова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Coverage:
Турция история. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", по науч. спец. "История на България" СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "История на България" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Българи история. Мала Азия
 
*** *** ***
 
001:
001141018
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Шиваров, Стоян Росенов
 
245:
Българите в Мала Азия :| Идентичност, демографски аспекти, миграции : Автореферат /| Стоян Росенов Шиваров ; Науч. ръководител Надя Иванова Манолова-Николова.
 
246:
Bulgarians in Asia Minor 1800–1914| Identity, demography, and migration| Stoyan Rosenov Shivarov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 465.2 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
27 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", по науч. спец. "История на България"| СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "История на България"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Българи| история.| Мала Азия
 
651:
Турция| история.
 
700:
Sivarov, Stojan Rosenov| Манолова-Николова, Надя Иванова| науч. ръководител