Current View
Citation link:
Title:
Преводни трансформации при глаголните категории в български и полски език (причастия и деепричастия) : Автореферат / Галина Стоянова Кръстева ; Науч. ръководител Албена Стаменова ; Рец. Диляна Денчева Денчева, Иванка Тодорова Гугуланова.; Translation transformations in the verb categories in Bulgarian and Polish languages, participles and adverbial participles Galina Stoyanova Krasteva
 
Creator:
Кръстева, Галина Стоянова; Krasteva, Galina Stojanova; Стаменова, Албена Проданова науч. ръководител; Денчева, Диляна Денчева рец.; Гугуланова, Иванка Тодорова рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по направление 2.1. Филология (Теория и практика на превода) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по слав. езикознание 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Български език превод.; Полски език превод.
 
*** *** ***
 
001:
001177406
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кръстева, Галина Стоянова
 
245:
Преводни трансформации при глаголните категории в български и полски език (причастия и деепричастия) :| Автореферат /| Галина Стоянова Кръстева ; Науч. ръководител Албена Стаменова ; Рец. Диляна Денчева Денчева, Иванка Тодорова Гугуланова.
 
246:
Translation transformations in the verb categories in Bulgarian and Polish languages, participles and adverbial participles| Galina Stoyanova Krasteva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 249.0 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
[22] с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по направление 2.1. Филология (Теория и практика на превода)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по слав. езикознание| 2019
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Български език| превод.| Полски език| превод.
 
700:
Krasteva, Galina Stojanova| Стаменова, Албена Проданова| науч. ръководител| Денчева, Диляна Денчева| рец.| Гугуланова, Иванка Тодорова| рец.