Citation link:
Abstract:
Георги Димитров (1882-1949). Български политик. Димитър Благоев (първи ред, трети отдясно), Георги Кирков (първи ред, първи отляво) и Георги Димитров (втори ред, трети отдясно) с делегати на Втората балканска социалдемократическа конференция. Първи ред, отляво: Гeoрги Кирков, Екатерина Арборе-Рали, Константин Добруджану-Геря, Димитър Благоев, Кръстьо Раковски и Васил Коларов Втори ред, отляво: Йон Сион, Тишев, А. Константинеску, Д. Маринеску, Г. Кристеску, Г. Димитров, неизвестен, А. Сидерис.
 
Created:
6-8.07.1915
 
Spatial:
Букурещ, Румъния
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160139
 
IsFormatOf:
Г ІІ 1911
 
Subject:
политик; социалистическо движение; конференция; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegdimitrov