Current View
Citation link:
Title:
Мозъчните устройства като информационно-обслужващи разпределители : Автореферат / Никола Стефанов Николов ; Науч. ръководител Оля Борисова Харизанова ; Рец. Елена Юлиевна Павловска, Елица Иванова Лозанова-Белчева.; Brain devices as information-service distributors Nikola Stefanov Nikolov
 
Creator:
Николов, Никола Стефанов; Nikolov, Nikola Stefanov; Харизанова, Оля Борисова науч. ръководител; Павловска, Елена Юлиевна рец.; Лозанова-Белчева, Елица Иванова рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", област на висше образование 3. Социални, стоп. и правни науки, проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки, докторантска прогр. "Информ.-търсещи системи" СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Библиотекознание, науч. информация и култ. политика" 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Медицинска кибернетика.; Бионика.; Главен мозък физиология.; Микроманипулатори.
 
*** *** ***
 
001:
001179360
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Николов, Никола Стефанов
 
245:
Мозъчните устройства като информационно-обслужващи разпределители :| Автореферат /| Никола Стефанов Николов ; Науч. ръководител Оля Борисова Харизанова ; Рец. Елена Юлиевна Павловска, Елица Иванова Лозанова-Белчева.
 
246:
Brain devices as information-service distributors| Nikola Stefanov Nikolov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.181 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
34 л. :| с ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", област на висше образование 3. Социални, стоп. и правни науки, проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки, докторантска прогр. "Информ.-търсещи системи"| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Библиотекознание, науч. информация и култ. политика"| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Медицинска кибернетика.| Бионика.| Главен мозък| физиология.| Микроманипулатори.
 
700:
Nikolov, Nikola Stefanov| Харизанова, Оля Борисова| науч. ръководител| Павловска, Елена Юлиевна| рец.| Лозанова-Белчева, Елица Иванова| рец.