Abstract:
Хотел ”Балкан” в с. Баня.
 
Created:
1925
 
Spatial:
с. Баня-Чепино, област Пловдив, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591081424
 
IsFormatOf:
ДА Хасково; ф. 1525; оп. 1; а.е.124; л.41.
 
Subject:
хотел; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplacesplovdiv