• Търговски устав и декрети (Commercial statute and related decrees) [микрофилм] Harley MS 6356, л. 228-268v, Британска библиотека. 17 в.
  • л. 228
  • л. 228
  • л. 228
  • л. 228
  • л. 229
  • л. 229
  • л. 230
  • л. 230
  • л. 230
  • л. 230
  • л. 231
  • л. 231
  • л. 231
  • л. 232
  • л. 232
  • л. 232
  • л. 233
  • л. 233
  • л. 233
  • л. 234
  • л. 234
  • л. 235
  • л. 235
  • л. 236
  • л. 236
  • л. 237
  • л. 237
  • л. 237
  • л. 238
  • л. 238
  • л. 238
  • л. 239
  • л. 239
  • л. 240
  • л. 240
  • л. 241
  • л. 241
  • л. 241
  • л. 242
  • л. 242
  • л. 243
  • л. 243
  • л. 244
  • л. 244
  • л. 245
  • л. 245
  • л. 246
  • л. 246
  • л. 247
  • л. 247
  • л. 248
  • л. 248
  • л. 249
  • л. 249
  • л. 250
  • л. 250
  • л. 251
  • л. 251
  • л. 252
  • л. 252
  • л. 253
  • л. 253
  • л. 254
  • л. 254
  • л. 255
  • л. 255
  • л. 256
  • л. 256
  • л. 257
  • л. 257
  • л. 258
  • л. 258
  • л. 259
  • л. 259
  • л. 260
  • л. 260
  • л. 261
  • л. 261
  • л. 262
  • л. 262
  • л. 263
  • л. 263
  • л. 264
  • л. 264
  • л. 265
  • л. 265
  • л. 266
  • л. 266
  • л. 267
  • л. 267
  • л. 268
  • л. 268