Citation link:
 • Уроци отъ исчислително землеописаніе
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
  • Чясть третя. Исчислително землеописаніе или космогрaфія
   • Урокъ І. За свѣта въобще
    • [с. 201]
    • [с.] 202
   • Урокъ ІІ. Клѫба, чрьты, точкы и крѫгове по тѣхъ
    • [с.] 203
    • [с.] 204
    • [с.] 205
   • Урокъ ІІІ. Слънце
    • [с.] 206
    • [с.] 207
   • Урокъ ІV. Подвижны звѣзды или планеты
    • [с.] 208
    • [с.] 209
    • [с.] 210
    • [с.] 211
   • Урокъ V. Видъ и голѣмина на земѭ-тѫ
    • [с.] 212
    • [с.] 213
    • [с.] 214
   • Урокъ VІ. Дневно движеніе на земѭ-тѫ
    • [с.] 215
    • [с.] 216
    • [с.] 217
   • Урокъ VІІ. Широчина и длъжина на земѭ-тѫ
    • [с.] 218
    • [с.] 219
   • Урокъ VІІІ. Годишно движеніе на Земѭ-тѫ. Прѣмѣна на врѣмена-та ; нарастваніе и смаляваніе на дни-ты
    • [с.] 220
    • [с.] 221
    • [с.] 222
    • [с.] 223
    • [с.] 224
    • [с.] 225
   • Урокъ ІХ. За Лунѫ-тѫ (мѣсячина). Общи-ти ѝ характери, а различны-ты ѝ движенія, и нейны мѣны
    • [с.] 226
    • [с.] 227
    • [с.] 228
   • Урокъ Х. Мѣны на Мѣсячинѫ-тѫ
    • [с.] 229
    • [с.] 230
    • [с.] 231
   • Урокъ ХІ. Затмѣнія
    • [с.] 232
    • [с.] 233
   • Урокъ ХІІ. За Кометы-ты
    • [с.] 234
    • [с.] 235
    • [с.] 236
   • Урокъ ХІІІ. За Неподвижны-ты звѣзды. Съзвѣздія - Зодіакъ
    • [с.] 237
    • [с.] 238
    • [с.] 239
    • [с.] 240
   • Урокъ ХІV. Календаръ
    • [с.] 241
    • [с.] 242
    • [с.] 243
    • [с.] 244
    • [с.] 245
    • [с.] 246
    • [с.] 247
    • [с.] 248
    • [с.] 249
    • [с. 250]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]