Abstract:
Портрет на български пощенски служител.
 
Creator:
фотоателие ’’А. Бронфен’’
 
Created:
1896
 
Spatial:
Велико Търново, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Стойчо Млечевски
 
Identifier:
F13958391590379
 
Subject:
портрет; ателие; 1890; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups