Current View
Citation link:
 
Title:
Годишник на Софийския университет. Ветеринарно-медицински факултет. т. 5
 
Other Titles:
Annuaire de L'Universite de Sofia. Faculte Medicin-Veteinair, t.5
 
Date of Issue:
1929
 
Publisher:
Печатница Художник
 
Type:
Other
 
Description:
Петров, Ст., Кръчмаров, П. Изследвания върху телесното развитие на развъдния материал от арабска, полукръвна английска и англоарабски раси в конезаводите Кабиук и Клементина, 1-88; Краузер К. Върху миналото, настоящето и бъдещето на общата патология и патологична анатомия (на немски), 89-104; Попов, П. Принос към изучаването на холагога и фармокидинамичното им въздействие върху чернодробната екскреция, 105-174; Кожухаров, П., Йорданов, М. Диференциране на млеката посредством преципитация и един нов серологически метод за същата цел, 175-260; Радев, Т. Смилаемостта на суровата целулоза на зърнените храни при гълъба, 261-270; Начев, Б. Експериментални наблюдения върху шарката и дифтерита у кокошките и принос към въпроса за идентичността на техния вирус с вируса на заразителния пустулозен стоматитис у коня, 271-281; Матов, К. Патолого-анатомичните изменения в бъбрека на кучето при отравяне с хром и сублимат, 283-298; Москов, М. Plexus brachialis при домашните птици, 299-317