Citation link:
Abstract:
Митко Пипев.
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450375
 
Subject:
армейски офицер; AthPlus