Abstract:
Квалерийска вечер. Полковник Петър Цанев сред военни.
 
Created:
1940
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450447
 
Subject:
армейски офицер; тържество; AthPlus