• Требник (Pontifical) [микрофилм] Add. MS 16373, Британска библиотека. 1706 г.
  • л. I
  • л. II
  • л. 1
  • л. 2
  • л. 2*
  • л. 3
  • л. 4
  • л. 5
  • л. 6
  • л. 7
  • л. 8
  • л. 9
  • л. 10
  • л. 11
  • л. 12
  • л. 13
  • л. 14
  • л. 15
  • л. 16
  • л. 17
  • л. 18
  • л. 19
  • л. 20
  • л. 21
  • л. 22
  • л. 23
  • л. 24
  • л. 25
  • л. 26
  • л. 27
  • л. 28
  • л. 29
  • л. 30
  • л. 31
  • л. 32
  • л. 33
  • л. 34
  • л. 35
  • л. 36
  • л. 37
  • л. 38
  • л. 39
  • л. 40
  • л. 41
  • л. 42
  • л. 43
  • л. 44
  • л. 45
  • л. 46
  • л. 47
  • л. 48
  • л. 49
  • л. 50
  • л. 51
  • л. 52
  • л. 53
  • л. 54
  • л. 55
  • л. 56
  • л. 57
  • л. 58
  • л. 59
  • л. 60
  • л. 61
  • л. 62
  • л. 63
  • л. 64
  • л. 65
  • л. 66
  • л. 67
  • л. 68
  • л. 69
  • л. 70
  • л. 71
  • л. 72
  • л. 73
  • л. 74
  • л. 75
  • л. 76
  • л. 77
  • л. 78
  • л. 79
  • л. 80
  • л. 81
  • л. 82
  • л. 83
  • л. 84
  • л. 85
  • л. 86
  • л. 87
  • л. 88
  • л. 89
  • л. 90
  • л. 91
  • л. 92
  • л. 93
  • л. 94
  • л. 95
  • л. 96
  • л. 97
  • л. 98
  • л. 99
  • л. 100
  • л. 101
  • л. 102
  • л. 103
  • л. 104
  • л. 105
  • л. 106
  • л. 107
  • л. 108
  • л. 109
  • л. 110
  • л. 111
  • л. 112
  • л. 113
  • л. 114
  • л. 115
  • л. 116
  • л. 117
  • л. 118
  • л. 119
  • л. 120
  • л. 121
  • л. 122
  • л. 123
  • л. 124
  • л. 125
  • л. 126
  • л. 127
  • л. 128
  • л. 129
  • л. 130
  • л. 131
  • л. 132
  • л. 133
  • л. 134
  • л. 135
  • л. 136
  • л. 137
  • л. 138
  • л. 139
  • л. 140
  • л. 141
  • л. 142
  • л. 143
  • л. 144
  • л. 145
  • л. 146
  • л. 147
  • л. 148
  • л. 149
  • л. 150
  • л. 151
  • л. 152
  • л. 153
  • л. 154
  • л. 155
  • л. 156
  • л. 157
  • л. 158
  • л. 159
  • л. 160
  • л. 161
  • л. 162
  • л. 163
  • л. 164
  • л. 165
  • л. 166
  • л. 167
  • л. III