Citation link:
Abstract:
Георги Димитров (1882-1949). Български политик. Среща на Георги Димитров с редакционния колектив на в. ”Правда”.
 
Created:
3.03.1934
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160186
 
IsFormatOf:
Г ІІ 4404
 
Subject:
политик; посещение; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegdimitrov