Citation link:
 • Етнографско изследване на село Александрово, Казанлъшко
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 133
   • стр. 134
   • стр. 135
   • стр. 136
   • стр. 137
   • стр. 138
   • стр. 139
   • стр. 140