Citation link:
Abstract:
Заседание на архиерейския Синод на Руската православна задгранична църква под председателството на митрополит Антоний (Храповицки). Третият от ляво на дясно - архиепископ Дамиан (Говоров).
 
Created:
1930-1935
 
Spatial:
Сърбия, Сремски Карловци
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
архив Борис Словачевски
 
RightsHolder:
Юрий Борисович Словачевски
 
Identifier:
F14370387450460
 
Subject:
1930; духовник; AthPlus