Citation link:
  • Реч на Г-на Министра на просвещението по повод на дебатите върху отговора на тронното слово, 1905 г. /Д-р Ив. Д. Шишманов.
    • Начална страница с личен подпис на проф. Шишманов