Current View
Citation link:
Title:
Ролята на социалната работа за интеграцията на хората с увреждания в България : Автореферат / Надежда ЙордановаХаризанова ; Науч. ръководител Лиляна Стракова
 
Creator:
Харизанова, Надежда Йорданова; Стракова, Лиляна Иванова науч. ръководител
 
Date:
2015 [issued] 2015.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", по науч. спец. 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика (Социално-педагогическа работа с хора с увреждания) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Педагогика, Кат. Социална работа 2015; Библиогр. с. 49-56; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Хора с увреждания социална работа. България; Образование и просвета управление и организация. България
 
*** *** ***
 
001:
001149906
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Харизанова, Надежда Йорданова
 
245:
Ролята на социалната работа за интеграцията на хората с увреждания в България :| Автореферат /| Надежда ЙордановаХаризанова ; Науч. ръководител Лиляна Стракова
 
260:
София,| 2015.
 
300:
56 с. :| с табл., диагр. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 604.5 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", по науч. спец. 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика (Социално-педагогическа работа с хора с увреждания)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Педагогика, Кат. Социална работа| 2015
 
504:
Библиогр. с. 49-56
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Хора с увреждания| социална работа.| България| Образование и просвета| управление и организация.| България
 
700:
Стракова, Лиляна Иванова| науч. ръководител