Abstract:
Лушка Пенчева с едно от децата си.
 
Created:
1900-1910
 
Spatial:
България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
семеен архив Никола Казански
 
RightsHolder:
Никола Казански
 
Identifier:
F14370387450091
 
Subject:
1900; портрет; AthPlus