Citation link:
Abstract:
Град София. Духовната семинария.
 
Created:
преди 1928
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция София
 
RightsHolder:
РНБ ”Иван Вазов”, Пловдив
 
Identifier:
F13515185290581
 
Subject:
1920; градски пейзаж; училище; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplacessofia