Citation link:
Abstract:
Учители и ученици от IV клас на Българската мъжка класна гимназия.
 
Created:
1900-1901
 
Spatial:
Македония, Битоля
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Портрети и снимки. Училища, ученици, учители
 
RightsHolder:
РНБ ”Иван Вазов”, Пловдив
 
Identifier:
F13775912830060
 
IsFormatOf:
Ф IV 166
 
Subject:
1900; учител; ученик; училище; EuropeanaPhotography; EUPHOTOeducation