Current View
Citation link:
Title:
Мениджмънт на приходите в медиите : Модел за оптимизиране на предлагането на медийно съдържание Автореферат / Николай Петров Георгиев ; Науч. ръководител Петранка Филева.
 
Creator:
Георгиев, Николай Петров; Филева, Петранка Димитрова науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. спец. "Пресжурналистика" в проф. направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Печат и книгоиздаване" 2013; Библиогр. с. 28-29; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Средства за масова информация управление и организация.; Търсене и предлагане.; Журналистика икономически проблеми.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Георгиев, Николай Петров
 
245:
Мениджмънт на приходите в медиите :| Модел за оптимизиране на предлагането на медийно съдържание| Автореферат /| Николай Петров Георгиев ; Науч. ръководител Петранка Филева.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 358 KB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
29 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. спец. "Пресжурналистика" в проф. направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Печат и книгоиздаване"| 2013
 
504:
Библиогр. с. 28-29
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Средства за масова информация| управление и организация.| Търсене и предлагане.| Журналистика| икономически проблеми.
 
700:
Филева, Петранка Димитрова| науч. ръководител