Current View
Citation link:
Title:
Състояние на зоопланктона в инвазирани и рискови за инвазия от Dreissena spp. изкуствени водни тела : Автореферат / Мариета Сашова Станачкова ; Науч. ръководител Димитър Стефанов Кожухаров.; Zooplankton communities from infested and in risk of infestation by Dreissena spp. artificial water bodies Marieta Sashova Stanachkova
 
Creator:
Станачкова, Мариета Сашова.; Кожухаров, Димитър Стефанов науч. ръководител; Stanackova, Marieta Sasova.
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" 01.06.11 Хидробиология СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Обща и приложна хидробиология" 2013; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Хидробиология.; Сладководна фауна.
 
*** *** ***
 
001:
000997969
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Станачкова, Мариета Сашова.
 
245:
Състояние на зоопланктона в инвазирани и рискови за инвазия от Dreissena spp. изкуствени водни тела :| Автореферат /| Мариета Сашова Станачкова ; Науч. ръководител Димитър Стефанов Кожухаров.
 
246:
Zooplankton communities from infested and in risk of infestation by Dreissena spp. artificial water bodies| Marieta Sashova Stanachkova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 3.588 MB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
48 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" 01.06.11 Хидробиология| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Обща и приложна хидробиология"| 2013
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Хидробиология.| Сладководна фауна.
 
700:
Кожухаров, Димитър Стефанов| науч. ръководител| Stanackova, Marieta Sasova.