Current View
Citation link:
Title:
Състояние на зоопланктона в инвазирани и рискови за инвазия от Dreissena spp. изкуствени водни тела : Автореферат / Мариета Сашова Станачкова ; Науч. ръководител Димитър Стефанов Кожухаров.
 
Creator:
Станачкова, Мариета Сашова; Кожухаров, Димитър Стефанов науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" 01.06.11 Хидробиология СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Обща и приложна хидробиология" 2013; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Хидробиология.; Сладководна фауна.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Станачкова, Мариета Сашова
 
245:
Състояние на зоопланктона в инвазирани и рискови за инвазия от Dreissena spp. изкуствени водни тела :| Автореферат /| Мариета Сашова Станачкова ; Науч. ръководител Димитър Стефанов Кожухаров.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 3,58 MB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
48 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" 01.06.11 Хидробиология| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Обща и приложна хидробиология"| 2013
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Хидробиология.| Сладководна фауна.
 
700:
Кожухаров, Димитър Стефанов| науч. ръководител