Current View
Citation link:
Title:
Репрезентациите на жените в рекламата - комуникативни и семиотични аспекти : Автореферат / Даниела Василева Вълева ; Науч. ръководител.
 
Creator:
Вълева, Даниела Василева; Кафтанджиев, Христо Николов науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - връзки с обществеността) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация и връзки с обществеността" 2019; Библиогр. с. 25-28; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Жени в рекламата.; Феминизъм.
 
*** *** ***
 
001:
001155803
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Вълева, Даниела Василева
 
245:
Репрезентациите на жените в рекламата - комуникативни и семиотични аспекти :| Автореферат /| Даниела Василева Вълева ; Науч. ръководител.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 385.5 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
28 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - връзки с обществеността)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация и връзки с обществеността"| 2019
 
504:
Библиогр. с. 25-28
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Жени| в рекламата.| Феминизъм.
 
700:
Кафтанджиев, Христо Николов| науч. ръководител