Citation link:
 • Малъкъ учебенъ атласъ въ девять карты
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
  • Изясненіе на нѣкои съкрашены и иностранны имена
   • [с. 1]
  • Нѣколко рѣчи за назначеніе и употребленіе тоя атласъ
   • [c. 2]
   • [c. 3]
  • 4 [1]. Горо- и водоописателна карта на Европѫ
   • [фолио 1]
  • 2. Горо-описателна карта на Земно-то клѫбо
   • [фолио 2]
  • 3. Европѫ
   • [фолио 3]
  • 4. Горо- и водоописателна карта на Азіѭ
   • [фолио 4]
  • 5. Азія
   • [фолио 5]
  • 6. Африка
   • [фолио 6]
  • 7. Сѣвернѫ - Америкѫ
   • [фолио 7]
  • 8. Южна - Америка
   • [фолио 8]
  • [9.] Австралія и Великый Океанъ
   • [фолио 9]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]