Current View
Citation link:
Title:
Методология за тестване на композиции от уеб услуги : Автореферат / Деница Цветанова Манова ; Науч. ръководител Десислава Петрова-Антонова.; Testing methodology for web services compositions Denitsa Tsvetanova Manova
 
Creator:
Манова, Деница Цветанова; Manova, Denica Cvetanova.; Петрова-Антонова, Десислава Георгиева науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за придобиване на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление 4.6 "Информатика и компютърни науки" (докторска прогр. "Софтуерни технологии - Тестване на софтуерни системи") СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика 2017; Библиогр. с. 37-38; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Уебсайтове проектиране.; Приложни програми.
 
*** *** ***
 
001:
001129964
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Манова, Деница Цветанова
 
245:
Методология за тестване на композиции от уеб услуги :| Автореферат /| Деница Цветанова Манова ; Науч. ръководител Десислава Петрова-Антонова.
 
246:
Testing methodology for web services compositions| Denitsa Tsvetanova Manova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.261 MB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
40 с. :| с табл. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление 4.6 "Информатика и компютърни науки" (докторска прогр. "Софтуерни технологии - Тестване на софтуерни системи")| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика| 2017
 
504:
Библиогр. с. 37-38
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Уебсайтове| проектиране.| Приложни програми.
 
700:
Manova, Denica Cvetanova.| Петрова-Антонова, Десислава Георгиева| науч. ръководител