Current View
Citation link:
Title:
Фестивали на "тежката" музика в България : Валидиране на знания и умения за тяхното организиране и реализация : Автореферат / Илияна Маринова Чоевска ; Науч. ръководител Иван Кабаков ; Рец. Даниела Любенова Колева, Лъчезар Божидаров Антонов.; <<The>> festivals of “heavy” music in Bulgaria Validation of knowledge and skills for their organizing and realization Iliyana Marinova Choevska
 
Creator:
Чоевска, Илияна Маринова; Coevska, Ilijana Marinova; Кабаков, Иван Димов науч. ръководител; Колева, Даниела Любенова рец.; Антонов, Лъчезар Божидаров рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" в проф. направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторска прогр. "Културология" (Валидиране на знания и умения в областта на културата) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "История и теория на културата" 2021; Библиогр. л. 41-43; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Поп музика България.; Музикални фестивали и конкурси България.
 
*** *** ***
 
001:
001182694
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Чоевска, Илияна Маринова
 
245:
Фестивали на "тежката" музика в България :| Валидиране на знания и умения за тяхното организиране и реализация : Автореферат /| Илияна Маринова Чоевска ; Науч. ръководител Иван Кабаков ; Рец. Даниела Любенова Колева, Лъчезар Божидаров Антонов.
 
246:
<<The>> festivals of “heavy” music in Bulgaria| Validation of knowledge and skills for their organizing and realization| Iliyana Marinova Choevska
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 725.5 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
43 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и научна степен "доктор" в проф. направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторска прогр. "Културология" (Валидиране на знания и умения в областта на културата)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "История и теория на културата"| 2021
 
504:
Библиогр. л. 41-43
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Поп музика| България.| Музикални фестивали и конкурси| България.
 
700:
Coevska, Ilijana Marinova| Кабаков, Иван Димов| науч. ръководител| Колева, Даниела Любенова| рец.| Антонов, Лъчезар Божидаров| рец.