Abstract:
Черепишки манастир. 1915 г.
 
Creator:
Изнание на Т. Чипев, София
 
Created:
около 1915 г.
 
Spatial:
Черепишки манастир, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка Пощенски картички
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13673053951146
 
IsFormatOf:
НСФ 361/89
 
Subject:
манастир; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplacessofia