Current View
Citation link:
 
Title:
Научни трудове на Селскостопанска академия "Георги Димитров". Зоотехнически факултет. т.4
 
Other Titles:
Научные труды Сельскохозяйственная академия имени Георгия Димитрова. Зоотехнический факультет. т.4
 
Date of Issue:
1953
 
Publisher:
Земиздат
 
Type:
Other
 
Language:
bul
 
Description:
Съдържание: Куманов, Ст. Проучвания на люцерновите отсевки като фураж, 7-14; Чешмеджиев, Б., Петров, К., Константинов, Г. Оборно угояване на волове чрез кръвопускане (Опити с цвеклови рязанки и спиртоварска каша), 15-30; Павлов, П., Лазаров, Ен., Стоев, П. Изследване микроклимата на оборните помещения (първо съобщение), 31-40; Куманов, Ст., Вълчев, П. Проучвания върху влиянието на слънчогледовия, ленения, рициновия и от гроздови семки шротове върху носливостта на кокошките, 41-50; Чешмеджиев, Б. Състав, смилаемост и хранителност на силаж от слънчоглед и суданка, 51-60; Куманов, Ст., Канев, Ст., Иванов, Ив. Опит за определяне на кръмните норми на дойни овце от местната старозагорска овца, 61-68; Хаджидимитров, П. Проучване на млекопроизводството у нас, 69-100; Кърджиева, Н. Проучвания върху съдържанието на каротин в някои фуражи в зависимост от вегетацията на растенията, 101-126; Павлов, П., Петков, Г., Лазаров, Ен., Жеков, Ст., Стоев, П. Зоохигиенна оценка на водни източници в Добруджа; Чешмеджиев, Б. Състав, смилаемост и пранителна стойност на сено от с. Тулово, Казанлъшко; Чешмеджиев, Б. Състав, смилаемост и хранителност на ливадно сено от Люлин при опити с различни животни, 151-164; Чешмеджиев, Б. Състав, смилаемост и хранителност на сено от мохар и просо, 165-174; Иванов, Ив., Ризванов, К., Ралчев, Г. Употреба на ацидофилна култура при храненето на агнета, 175-182; Петров, К., Константинов, Г., Арабаджиев, А. Функционалната проба и приложението й при изучаване конституцията и работоспособността на местно подобрения кон, 183-196; Константинов, Г., Ризванов, К. Изследвания върху каталазата на кръвта при млечни крави, 197-206