Abstract:
Константин Кисимов в ролята на Златил и Виолета Николова - Елица в пиесата ”Боряна”.
 
Created:
18.09.1932
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740671235
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 920К, оп. 1, а.е. 269.
 
Subject:
театър; актьор; актриса; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld