Current View
Title:
Раннохристиянската литургична практика според някои новозаветни апокрифи I-IV век : Автореферат / Любка Боянова Бурмова ; Науч. ръководител Иван Иванов.; <<The>> early christian liturgical practice according to certain new testament apocripha 1-4 ad Lyubka Boyanova Burmova
 
Creator:
Бурмова, Любка Боянова; Burmova, Ljubka Bojanova Burmova; Иванов, Иван Стоянов дякон науч. ръководител
 
Date:
2016 [issued] 2016.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление: 2.4. Религия и теология, науч. спец.: Литургика СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. "Практическо богословие" 2016; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2017
 
Subject:
Апокрифи 1-4 в.; Литургия извори. история
 
*** *** ***
 
001:
001120008
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Бурмова, Любка Боянова
 
245:
Раннохристиянската литургична практика според някои новозаветни апокрифи I-IV век :| Автореферат /| Любка Боянова Бурмова ; Науч. ръководител Иван Иванов.
 
246:
<<The>> early christian liturgical practice according to certain new testament apocripha 1-4 ad| Lyubka Boyanova Burmova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 647.3 KB)
 
260:
София,| 2016.
 
300:
41 с. :| със сх. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление: 2.4. Религия и теология, науч. спец.: Литургика| СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. "Практическо богословие"| 2016
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2017
 
650:
Апокрифи| 1-4 в.| Литургия| извори.| история
 
700:
Burmova, Ljubka Bojanova Burmova| Иванов, Иван Стоянов| дякон| науч. ръководител