Citation link:
Abstract:
Георги (Генко) Стаматов със съпругата си Марийка и дъщерите си Евгения и Рада.
 
Creator:
фото Ножаров, Сливен
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450374
 
Subject:
армейски офицер; портрет; AthPlus