Current View
Citation link:
Title:
Взаимовръзки между Интернет зависимост, киберхондрия и благополучие : Автореферат / Елиза Александрова Иванова ; Науч. ръководител С. Карабельова.
 
Creator:
Иванова, Елиза Александрова; Карабельова, Соня Методиева науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на науч. и образователна степен "Доктор", проф. направление: 3.2. "Психология" (Психология на здравето) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Обща, експериментална и генетична психология" 2014; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2014
 
Subject:
Интернет психологични проблеми.; Медицинска психология.; Психология, приложна.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Иванова, Елиза Александрова
 
245:
Взаимовръзки между Интернет зависимост, киберхондрия и благополучие :| Автореферат /| Елиза Александрова Иванова ; Науч. ръководител С. Карабельова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 460 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
49 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. и образователна степен "Доктор", проф. направление: 3.2. "Психология" (Психология на здравето)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Обща, експериментална и генетична психология"| 2014
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2014
 
650:
Интернет| психологични проблеми.| Медицинска психология.| Психология, приложна.
 
700:
Карабельова, Соня Методиева| науч. ръководител