Current View
Citation link:
Title:
Junktionsuntersuchung des Simplicissimus-Romans - ein Beitrag zur Syntax der neuhochdeutschen Sprache : Автореферат / Лилия Стоянова Бурова ; Науч. ръководител Емилия Денчева.; Изследване на юнкцията в романа Симплицисимус - принос към синтаксиса на нововисоконемския език
 
Creator:
Бурова, Лилия Стоянова; Денчева, Емилия Николова науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Област на висшето образование: 2. Хуманитарни науки, Проф. направление: 2.1. Филологии (Герм. ез.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. по германистика и скандинавистика 2014; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015]
 
Subject:
Немски език исторически синтаксис.; Превод, художествен.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Бурова, Лилия Стоянова
 
245:
Junktionsuntersuchung des Simplicissimus-Romans - ein Beitrag zur Syntax der neuhochdeutschen Sprache :| Автореферат /| Лилия Стоянова Бурова ; Науч. ръководител Емилия Денчева.
 
246:
Изследване на юнкцията в романа Симплицисимус - принос към синтаксиса на нововисоконемския език
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 589 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
40 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Област на висшето образование: 2. Хуманитарни науки, Проф. направление: 2.1. Филологии (Герм. ез.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. по германистика и скандинавистика| 2014
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015]
 
650:
Немски език| исторически синтаксис.| Превод, художествен.
 
700:
Денчева, Емилия Николова| науч. ръководител